O nás

„Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.“

Zdravotnické zařízení Chronicare poskytuje následnou intenzivní péči pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale přesto potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Kdo jsme

Chronicare je síť nestátních zdravotnických zařízení, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP), které slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a akutní intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Současně provozujeme oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

 

Na některých pracovištích jsme rovněž spustili projekt domácí umělé plicní ventilace. Snažíme se pacienty, kteří již nemohou spontánně ventilovat, navracet do domácího prostředí.

 

Máme více než 15letou zkušenost v systému poskytování následné intenzivní péče a chceme nadále prosazovat zájmy tohoto typu nezbytné a potřebné péče a tento obor rozvíjet.

 

Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven (v rámci celé sítě Chronicare).

 

Celkem nabízíme 83 lůžek NIP43 lůžek DIOP.

 

Naše pobočky najdete v  Milovicích u Prahy, Brně-Štýřicích, Brně-ŘečkovicíchOstravě

Reference

Petr Pavlik (bratr pacientky) a celá její rodina

Vážený pane řediteli, 

dovolte vyslovit naše srdečné díky za profesionální zdravotní péči, za lidský přístup k mé sestře a také ke všem členům naší rodiny. Poděkování patří konkrétně pobočce Chronicare v Ostravě. Děkujeme paní primářce MUDr. Haně Csibrei, všem lékařům, sestřičkám, ale i ostatnímu personálu. Je opravdu obdivuhodné, co jste za tak krátkou dobu pobytu mé sestry ve Vašem zařízení dokázali a díky profesionálnímu přístupu všech pracovníků došlo ke zlepšení jejího zdravotního stavu. 

Rodina paní Bláhové (rodina pacientky)

„Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.“ Menandros

Tato citace antického řeckého dramatika nejlépe vystihuje prostředí, v kterém naše maminka strávila dlouhé, ale pro nás naprostým zázrakem provázené měsíce.

Bylo to v půlce října 2019, kdy na doporučení MUDr. Marka Proksy, primáře vsetínské ARO, byla maminka předána, stále ve velmi vážném stavu, do Vaší dlouhodobé intenzivní péče tady v Ostravě – Zábřehu.

Zdeněk a Jaromír Vernerovi (synové pacienta)

Vážený pane řediteli,dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali personálu vaší nemocnice oddělení Chronicare Nymburk, za poskytnutou péči našemu otci panu Zdeňku Vernerovi, který byl téměř tři měsíce hospitalizovaný na tomto oddělení. 

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Milovicích, OstravěBrně.