O nás

„Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.“

Zdravotnické zařízení Chronicare poskytuje následnou intenzivní péči pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale přesto potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Kdo jsme

Chronicare je síť nestátních zdravotnických zařízení, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP), které slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a akutní intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Současně provozujeme oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

 

Na některých pracovištích jsme rovněž spustili projekt domácí umělé plicní ventilace. Snažíme se pacienty, kteří již nemohou spontánně ventilovat, navracet do domácího prostředí.

 

Máme více než 15letou zkušenost v systému poskytování následné intenzivní péče a chceme nadále prosazovat zájmy tohoto typu nezbytné a potřebné péče a tento obor rozvíjet.

 

Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven (v rámci celé sítě Chronicare).

 

Celkem nabízíme 79 lůžek NIP34 lůžek DIOP.

 

Naše pobočky najdete v  Nymburce, Brně-Štýřicích, Brně-ŘečkovicíchOstravě

Reference

Pavel a Dagmar Malí (rodiče pacientky)

Vážený pane primáři, vážení pracovníci,

dovolte nám, abychom alespoň touto skromnou formou vyjádřili vám všem velké poděkování za laskavý, milý, ale zároveň vysoce profesionální přístup k naší dceři, Pavlínce Malé, která v tyto dny, po měsíci pobytu, opouští vaše zdravotnické zařízení.

Josef Navrátil (klient)

Dobrý den, rád bych touto cestou moc poděkoval celému zdravotnickému personálu z Chronicare Nymburk. Díky jejich přístupu, péči, píli a trpělivosti, i vlastní snahou, jsem se dostal do domácí péče. Sestřičky jsou opravdu na vysoké profesionální úrovni, jednají s pacientem empaticky a v klidu, přenášejí dobrou náladu a pohodu na ostatní pacienty. Jejich práce jde od srdce a pro dobré slovo nejdou daleko.

Lubomír Koutský (klient)

Chtěl bych touto cestou poděkovat celému personálu pod vedením pana primáře Antona Balucha za příkladnou péči o klienty.

Jsem velice vážně nemocen a za svůj život jsem prošel mnoha nemocnicemi. Avšak v žádné nemocnici jsem se nesetkal s tak nádherným a profesionálním přístupem k pacientovi, jako v NIP Chronicare Nymburk. Mimo jiné oceňuji také vysoce profesionální až nadstandardní fyzioterapii. Ještě jednou moc děkuji těm, kteří se o mou maličkost, ale i o jiné pacienty tak nádherně a s láskou starají.

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Nymburce, OstravěBrně.