Naše služby

Chronicare disponuje nejen špičkovým týmem profesionálů, ale také nejmodernější technikou, umožňující jak kompletní monitoring, tak náhradu či podporu téměř všech životních funkcí.

 

Máme dlouhodobé zkušenosti s návratem našich pacientů k plnohodnotnému životu v domácím prostředí za pomoci domácí umělé plicní ventilace. Nabízíme rodinám kvalitní edukační systém k zajištění přechodu pacienta z nemocnice domů. Naší snahou je co nejvíce pacientů vrátit do domácího prostředí.

 

Léčebný proces zahrnuje péči lékařů, specializovaných sester, nižšího zdravotního personálu, fyzioterapeutů, dalších specialistů, jako je psychiatr/psycholog, neurolog, logoped a doplňkové terapie. Nedílnou součástí léčby je princip bazální stimulace a terapeutická podpora na základě celostní medicíny, významně urychlující léčebný proces.

NIP

Úkolem následné intenzivní péče je nejen vyřešení aktuálního zdravotního problému, ale i nácvik základních sebeobslužných dovednostní a snaha o resocializaci pacienta.

 

Na oddělení jsou přijímáni pacienti ideálně ve stabilizovaném stavu, s minimální potřebou dalších diagnostických a léčebných výkonů. Cílem péče je postupné zlepšení celkového stavu a odvyknutí od umělé plicní ventilace, tj. převedení pacienta na spontánní dýchání a obnova základních dovedností.

 

Lůžka jsou vybavena nejmodernější přístrojovou technikou schopnou kontinuálního monitoringu a podpory vitálních funkcí.

DIOP

DIOP je pracoviště poskytující dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči spontánně ventilujícím pacientům s tracheostomií (chirurgický výkon nebo stav po něm, kdy je průdušnice uměle vyvedena na povrch těla, tj. na přední stranu krku). 

 

U těchto pacientů došlo po překonání akutní fáze onemocnění ke stabilizaci zdravotního stavu, přesto však i nadále vyžadují intenzivní ošetřování. To je v první řadě zaměřeno na důslednou péči o dýchací cesty, která je nedílnou součástí komplexní léčebné a ošetřovatelské péče. 

 

Samozřejmou součástí péče o pacienty je také intenzivní fyzioterapie významně přispívající ke zlepšení fyzického i psychického stavu a následné resocializace pacienta. 

 

Spektrum pacientů přijímaných na oddělení DIOP je různorodé. Nejčastěji se jedná o pacienty s postižením mozku, jehož příčinou může být úraz, cévní mozková příhoda, neurologické nebo metabolické postižení. Dále se jedná o pacienty po komplikovaných nebo náročných operačních výkonech, o pacienty se závažným plicním, srdečním nebo neurologickým onemocněním a pacienty po kardiopulmonální resuscitaci.

 

Cílem naší péče je maximální zlepšení stavu pacienta tak, aby bylo možné jeho přeložení na standardní oddělení podle typu onemocnění, rehabilitační oddělení nebo do domácího ošetřování.

DUPV

Co je DUPV? Domácí umělá plicní ventilace. Jako jedni z mála zdravotnických zařízení poskytujeme možnost navrácení pacienta k původnímu životu v domácím prostředí za pomoci DUPV.

 

Ve své činnosti se setkáváme s pacienty, kteří schopnost samostatně dýchat ztratili a jsou již na dechovou podporu odkázáni trvale. Jsme přesvědčeni, že i pacienti s tímto zdravotním omezením mohou v rámci svých možností vést hodnotný život, nejlépe ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými. Ze svých zkušeností víme, že tam, kde to umožní stav postiženého a kde pro vzniklou situaci existuje vhodné rodinné zázemí a sociální podmínky, lze využít DUPV.

 

Dlouholeté zkušenosti s domácí umělou plicní ventilací nás vedly k poskytování této služby a jsme schopni zajistit efektivnější, koordinovanější a plynulejší přechod pacienta závislého na umělém dýchání do domácího prostředí a jeho péči i mimo zdravotnické zařízení. Několik desítek našich bývalých pacientů tuto možnost již aktivně využívá.DUPV podrobněji

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.