O nás

„Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.“

Zdravotnické zařízení Chronicare poskytuje následnou intenzivní péči pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale přesto potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Kdo jsme

Chronicare je síť nestátních zdravotnických zařízení, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP), které slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a akutní intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Současně provozujeme oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

 

Na některých pracovištích jsme rovněž spustili projekt domácí umělé plicní ventilace. Snažíme se pacienty, kteří již nemohou spontánně ventilovat, navracet do domácího prostředí.

 

Máme více než 15letou zkušenost v systému poskytování následné intenzivní péče a chceme nadále prosazovat zájmy tohoto typu nezbytné a potřebné péče a tento obor rozvíjet.

 

Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven (v rámci celé sítě Chronicare).

 

Celkem nabízíme 79 lůžek NIP34 lůžek DIOP.

 

Naše pobočky najdete v  Nymburce, Brně-Štýřicích, Brně-ŘečkovicíchOstravě

„Naší hlavní činností je zajištění dlouhodobé intenzivní zdravotní péče a sociálního zázemí pro naše pacienty a jejich rodiny.

Snažíme se o maximální prolnutí nemocničního prostředí se vstřícností, vlídností a intimitou přirozeného domácího prostředí našich pacientů. Vytváříme inspirativní pracovní prostředí, ve kterém budou chtít naši zaměstnanci realizovat své osobní cíle a usilovat o to být stále lepšími v péči o klienta.“

MUDr. Luboš Kmeť

zakladatel sítě zdravotnických zařízení Chronicare

Reference

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Nymburce, OstravěBrně.