Naše služby

Chronicare disponuje nejen špičkovým týmem profesionálů, ale také nejmodernější technikou, umožňující jak kompletní monitoring, tak náhradu či podporu téměř všech životních funkcí.

 

Máme dlouhodobé zkušenosti s návratem našich pacientů k plnohodnotnému životu v domácím prostředí za pomoci domácí umělé plicní ventilace. Nabízíme rodinám kvalitní edukační systém k zajištění přechodu pacienta z nemocnice domů. Naší snahou je co nejvíce pacientů vrátit do domácího prostředí.

 

Léčebný proces zahrnuje péči lékařů, specializovaných sester, nižšího zdravotního personálu, fyzioterapeutů, dalších specialistů, jako je psychiatr/psycholog, neurolog, logoped a doplňkové terapie. Nedílnou součástí léčby je princip bazální stimulace a terapeutická podpora na základě celostní medicíny, významně urychlující léčebný proces.

NIP

Úkolem následné intenzivní péče je nejen vyřešení aktuálního zdravotního problému, ale i nácvik základních sebeobslužných dovednostní a snaha o resocializaci pacienta.

 

Na oddělení jsou přijímáni pacienti ideálně ve stabilizovaném stavu, s minimální potřebou dalších diagnostických a léčebných výkonů. Cílem péče je postupné zlepšení celkového stavu a odvyknutí od umělé plicní ventilace, tj. převedení pacienta na spontánní dýchání a obnova základních dovedností.

 

Lůžka jsou vybavena nejmodernější přístrojovou technikou schopnou kontinuálního monitoringu a podpory vitálních funkcí.

DUPV

Co je DUPV? Domácí umělá plicní ventilace. Jako jedni z mála zdravotnických zařízení poskytujeme možnost navrácení pacienta k původnímu životu v domácím prostředí za pomoci DUPV.

 

Ve své činnosti se setkáváme s pacienty, kteří schopnost samostatně dýchat ztratili a jsou již na dechovou podporu odkázáni trvale. Jsme přesvědčeni, že i pacienti s tímto zdravotním omezením mohou v rámci svých možností vést hodnotný život, nejlépe ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými. Ze svých zkušeností víme, že tam, kde to umožní stav postiženého a kde pro vzniklou situaci existuje vhodné rodinné zázemí a sociální podmínky, lze využít DUPV.

 

Dlouholeté zkušenosti s domácí umělou plicní ventilací nás vedly k poskytování této služby a jsme schopni zajistit efektivnější, koordinovanější a plynulejší přechod pacienta závislého na umělém dýchání do domácího prostředí a jeho péči i mimo zdravotnické zařízení. Několik desítek našich bývalých pacientů tuto možnost již aktivně využívá.DUPV podrobněji

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce a Brně.